Department Department Department Department Department Department Department

Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, του Τομέα Γ΄ Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών»

Τομέας:
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Τύπος Προκηρύξης:
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
ΦΕΚ Δημοσίευσης:
Ημερομηνία Ανάρτησης:
23.04.2018
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ :
ΑΡΡ 5672 (Αν. Καθηγητής), ΑΡΡ 5673 (Επικ. Καθηγητής)

Γνωστικό Αντικείμενο

Πειραματική ερευνητική δραστηριότητα σε τουλάχιστον μία από τις κάτωθι περιοχές:

  • Νανο-δομημένα πολυμερικά υλικά (ενδεικτικά «αποκρίσημα» αμφίφιλα συμπολυμερή, πολυμερή για μεταφορά φαρμακευτικών ουσιών, ενέσιμα υδροπηκτώματα, εύκαμπτα μικρο-ηλεκτρονικά)
  • Βιοϋλικά για εφαρμογές υγείας (ενδεικτικά ανάπτυξη / σύνθεση και χαρακτηρισμός τρισδιάστατων βιοϋλικών, υλικά που είναι σε θέση να υποστηρίξουν την προσκόλληση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση εμβολιασμένων βλαστοκυττάρων)
  • Διεργασίες ανάπτυξης/παραγωγής προηγμένων υλικών (ενδεικτικά Προηγμένα Μεταλλικά ή/και Κεραμικά ή/και Σύνθετα Κεραμομεταλλικά υλικά)

Υποψήφιοι :