Department Department Department Department Department Department Department

Απειροστικός Λογισμός Τόμος Β΄

BookID: 
463258
Category: 
Mathematics
Authors
Author Name: 
Thomas G.B. Finney R.L.
Second Authors Name: 
Τσιγκάνος Κανάρης
Book Information
Publisher: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
ISBN: 
960-7309-28-6
Book Language: 
Greek
Pages: 
895
Book Copies: 
1