Department Department Department Department Department Department Department

Λογισμός σε Πολλαπλότητες

BookID: 
883875
Category: 
Mathematics
Authors
Author Name: 
Spivak Michael
Second Authors Name: 
Μαγειρόπουλος Μανώλης
Book Information
Publisher: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Book Language: 
Greek
Pages: 
149
Book Copies: 
1