Department Department Department Department Department Department Department

Μιγαδικές Συναρτήσεις και Εφαρμογές

BookID: 
469894
Category: 
Mathematics
Authors
Author Name: 
Churchill R.V. Brown J.W.
Second Authors Name: 
Καραγιαννάκης Δημήτρης
Book Information
Publisher: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Book Language: 
Greek
Pages: 
433
Book Copies: 
1