Department Department Department Department Department Department Department

Βιβλιοθήκη Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος βρίσκεται στο δεύτερο κτήριο (επέκταση), δίπλα από το κεντρικό. Χρησιμοποιείται εκτός από δανειστική βιβλιοθήκη και για τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, Παρέχεται ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο ενώ είναι εξοπλισμένη με Data Projector και διαδραστικό πίνακα.

Διαθέτει περίπου 450 βιβλία: