Department Department Department Department Department Department Department

Διοίκηση 2019 - 2020Πρόεδρος: Καθηγητής Δημήτριος Βαγενάς
   
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αναπ. Καθηγητής Αλέξανδρος Κατσαούνης
Διευθυντής Τομέα Α: Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος:
Καθ. Χριστάκης Παρασκευά
Διευθυντής Τομέα Β: Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας:
Kαθ. Συμεών Μπεμπέλης
Διευθυντής Τομέα Γ: Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών:
Αν. καθ. Δημήτρης Κουζούδης
Η θητεία των διευθυντών Τομέων είναι ετήσια από 1/9/2019 ως 31/8/2020
   
Συνέλευση:

Η Συνέλευση του τμήματος απότελείται από όλα τα μέλη ΔΕΠ, εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών (δεν έχουν οριστεί ακόμη), των προπτυχιακών φοιτητών (3) και των Ε.ΔΙ.Π. (1) και Ε.Τ.Ε.Π. (1).