Department Department Department Department Department Department Department

Δημοσιεύσεις του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Συγκεντρωτικά αρχεία, με τις δημοσιεύσεις του τμήματος Χημικών Μηχανικών Πάτρας, για το χρονικό διάστημα 2011-2015, όπως αυτές δίνονται στο Web of  Science.

Η κατάταξη έχει γίνει με βάση την ημερομηνία της δημοσίευσης.

Κατεβάστε το αρχείο PDF με την πλήρη λίστα των δημοσιεύσεων του Τμήματος για το χρόνικό διάστημα 2011 -  2015.

Records: 1 to 476