Department Department Department Department Department Department Department

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Αλεξοπούλου Ειρήνη
ΕΔΙΠ

Κούλη Ουρανία
ΕΔΙΠ
+30 2610 969575

Μπρόσντα Σουζάνα
ΕΔΙΠ
+30 2610 962756

Σφήκας Σπυρίδων
ΕΔΙΠ
+30 2610 969524

Σωτηροπούλου Δέσποινα
ΕΔΙΠ
+30 2610-969582

Τσάμη Μαρία
ΕΔΙΠ
+30 2610-969583