Department Department Department Department Department Department Department

Επιτροπή Εθελοντικών Δράσεων

  Υπευθυνότητα
Συντονιστής Δ. Βαγενάς (Καθ.)  
Μέλη Β. Στιβανάκης (Λεκτ.)  
Ε. Σταματίου (ΕΤΕΠ) Γραμματειακή Υποστήριξη

Επικοινωνία:

Προς το Επιτροπή Εθελοντικών Δράσεων: volunteer@chemeng.upatras.gr