Department Department Department Department Department Department Department

Επιτροπή Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών

Συντονιστής Δ. Βαγενάς (Καθ.)
Μέλη Κ. Γαλιώτης (Καθ.)
Σ. Πανδής (Καθ.)
Δ. Ματαράς (Καθ.)
Σ. Μπεμπέλης (Καθ.)
Γ. Πασπαράκης (Αν. Καθ.)
Επικοινωνία:
 
Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: accred@chemeng.upatras.gr