Department Department Department Department Department Department Department

Επιτροπή Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών

Συντονιστής Δ. Βαγενάς (Καθ.)
Μέλη Κ. Γαλιώτης (Καθ.)
Σ. Πανδής (Καθ.)
Επικοινωνία:
 
Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: accred@chemeng.upatras.gr