Department Department Department Department Department Department Department

Επιτροπή Αποφοίτων του ΤΧΜ

  Υπευθυνότητα
Συντονιστής Χ. Παρασκευά (Καθ.)  
Μέλη

Δ. Βαγενάς (Καθ.)

 
Α. Κατσαούνης (Αν. Καθ.)  
Δ. Ματαράς (Καθ.)  
Δ. Σπαρτινός (Λέκτ.)  
Χ. Πιλίση (ΕΤΕΠ) Καταγραφή – Επεξεργασία ερωτηματολογίων αποφοίτων

Επικοινωνία:

Προς την Επιτροπή Αποφοίτων: alumni@chemeng.upatras.gr