Department Department Department Department Department Department Department

Επιτροπή Αποφοίτων του ΤΧΜ

  Υπευθυνότητα
Συντονιστής Χ. Παρασκευά (Καθ.)  
Μέλη

Δ. Βαγενάς (Καθ.)

 
Δ. Ματαράς (Καθ.)  
Δ. Σπαρτινός (Λέκτ.)  
Χ. Πιλίση (ΕΤΕΠ) Καταγραφή – Επεξεργασία ερωτηματολογίων αποφοίτων

Επικοινωνία:

Προς την Επιτροπή Αποφοίτων: alumni@chemeng.upatras.gr