Department Department Department Department Department Department Department

Επιτροπή Φοιτητικών Εργαστηρίων

  Υπευθυνότητα
Συντονιστής Ε. Αμανατίδης (Αν. Καθ.)  
Μέλη

Μ. Δημαρόγκωνα (Επ. Καθ.)

 
Σ. Κέννου (Καθ.)  
Δ. Κουζούδης (Επικ. Καθ.)  
Δ. Σπαρτινός (Λέκτ.)  
Χ. Παρασκευά (Καθ.)  
Β. Στιβανάκης (Λέκτ.)  
Κ. Τσιτσιλιάνης (Καθ.)  
Ο. Κούλη (ΕΔΙΠ) Αέρια/Διαλύτες/Στήλες απιονισμού
Σ. Μπρόσντα (ΕΔΙΠ) Μηχανολογικά-Hλεκτρολογικά-Hλεκτρονικά
Σ. Σφήκας (ΕΔΙΠ) Είδη γενικής χρήσεως
Δ. Σωτηροπούλου (ΕΔΙΠ) Υαλικά – Πλαστικά
Μ. Τσάμη (ΕΔΙΠ) Αντιδραστήρια
Κ. Σάντας (ΕΤΕΠ) Εξοπλισμός εργαστηρίου υπολογιστών
Χ. Πιλίση (ΕΤΕΠ) Καταγραφή – Επεξεργασία ερωτηματολογίων αποφοίτων

Επικοινωνία:

Προς την Επιτροπή Αποφοίτων: lab@chemeng.upatras.gr