Department Department Department Department Department Department Department

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Μαθημάτων

10.01.2020

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των προπτυχιακών μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020 στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Στο κεντρικό κτήριο του Τμήματος βρίσκονται οι αίθουσες διδασκαλείας ΧΜ1 (1ος Όροφος), ΧΜ3 (ισόγειο) και ΧΜ4  (ισόγειο) (Σχεδιάγραμμα σελίδα 2) ενώ οι ΧΜ5, ΧΜ6 και ΧΜ7, βρίσκονται στο ισόγειο του κτηρίου επέκτασης του Τμήματος  (Σχεδιάγραμμα σελίδα 3).

Τα μαθήματα που προσφέρονται στους φοιτητές του τμήματός μας από άλλα τμήματα (π.χ. Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Παιδαγωγικού), ενδέχεται να πραγματοποιούνται σε άλλα κτήρια  του Πανεπιστημίου της Πάτρας πέρα από τα δύο που αναφέρθησαν παραπάνω.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

01.10.2019

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού  Έτους 2019-2020 καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην «Επιστήμη & Τεχνολογία Πολυμερών και Συνθέτων Υλικών».
 

Σημειωση: Το ορολόγιο πρόγραμμα του διατμηματικού για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2019 - 2020 δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.