Department Department Department Department Department Department Department

Αλέξανδρος Κατσαούνης

Καθηγητής , Αν. Πρόεδρος Τμ. Χημικών Μηχανικών
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
+30 2610 962 757
+30 2610 997269
alex.katsaounis@chemeng.upatras.gr
http://www.nemca-chemeng.gr/
Google Scholar Citations Profile:
alex.katsaounis's picture

Στοιχεία Βιογραφικού

  • B.S. (Diploma) in Chemical Engineering, University of Patras, 1999.
  • Ph.D. in Chemical Engineering, University of Patras, 2004.

Fuel Cells, Electrochemical Promotion of supported catalysts (EPOC), Electrochemical Treatment of wastewaters

Z. Frontistis, V. Daskalaki, A. Katsaounis, I. Poulios, D. Mantzavinos
 ''Electrochemical enhancement of solar photocatalysis: Degradation of endocrine disruptor bisphenol-A on Ti/TiO2 films'', Water Research, 45 (2011) 2996

A. Kapałka, S. Fiero, Z. Frontistis, A. Katsaounis, S. Neodo, K.M. Udert and Ch. Comninellis
''Electrochemical oxidation of ammonia (NH4+/NH3) on thermally and electrochemically prepared IrO2 electrodes'', Electrochimica Acta,  Electrochimica Acta, 56 (2011) 1361

C. Koutsodontis, A. Katsaounis, J.C. Figueroa, C. Cavalca and C.G. Vayenas
''The effect of catalyst film thickness on the magnitude of the Electrochemical Promotion of catalytic reactions'' Topics in Catalysis, 38 (2006) 157

M. Tsampas, A. Picos, S. Brosda, A. Katsaounis and C.G. Vayenas
''The effect of membrane thickness on the conductivity of Nafion'', Electrochimica Acta, 51 (2006) 2743-2755

A. Katsaounis, S.P. Balomenou, D. Tsiplakides and C.G. Vayenas
''The role of potential-dependent electrolyte resistance in the performance and steady-state multiplicities of PEM fuel cells: Experimental investigation and macroscopic modeling'' Electrochimica Acta, 50 (2005) 5132

A. Katsaounis, Z. Nikopoulou, X.E. Verykios, C.G. Vayenas
''Comparative isotope-aided investigation of Electrochemical Promotion and Metal-Support Interactions: 1. 18O2 TPD of electropromoted Pt films deposited on YSZ and of dispersed Pt/YSZ catalysts'', Journal of Catalysis, 222 (2004) 192

A. Katsaounis, Z. Nikopoulou, X.E. Verykios and C.G. Vayenas
''Comparative isotope-aided investigation of Electrochemical Promotion and Metal-Support Interactions: 2. CO oxidation by 18O2 on electropromoted Pt films deposited on YSZ and on nanodispersed Pt/YSZ catalysts'', Journal of Catalysis, 226 (2004) 197

Πλήρης Λίστα Δημοσιεύσεων:
Πλήρες Βιογραφικό:

Μαθήματα