Department Department Department Department Department Department Department

Κωνσταντίνος Βαγενάς

Καθηγητής ,
Μέλος Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών (ΝΑΕ) των Η.Π.Α. και Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
+30 2610 997576
+30 2610 997369
cgvayenas@upatras.gr
http://www.nemca-chemeng.gr/
Google Scholar Citations Profile:
cat's picture

Στοιχεία Βιογραφικού

  • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 1973.
  • Ph.D. University of Rochester, 1977.
  • Ετερογενής Κατάλυση
  • Ενίσχυση της Κατάλυσης
  • Ηλεκτροχημεία
  • Ηλεκτροκατάλυση
  • Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της Κατάλυσης (Φαινόμενο NEMCA)
  • Κυψέλες καυσίμου
  • Μαθηματική μοντελοποίηση Χημικών και Φυσικών Φαινομένων

Rotating Neutrino Model References

R1. “A model of possible gravitational confinement of fast light particles”, C.G. Vayenas, S.N. Souentie, arXiv:1003.4686v2 [physics.gen-ph] (2011).

R2. “Gravitational interactions between fast neutrinos and the formation of bound rotational states”, C.G. Vayenas, S.N. Souentie, arXiv:1106.1525v4 [physics.gen-ph] (2012).

R3. “Gravity, special relativity and the strong force: A Bohr-Einstein-de Broglie model for the formation of hadrons”, Constantinos G. Vayenas, Stamatios N.-A. Souentie, Springer, NY, ISBN 978-1-4614-3935-6 (2012).

R4. “Mathematical Modeling of the Structure of Protons and Neutrons”, C.G. Vayenas, Proceedings of the Academy of Athens, 88A, 87-114 (2013).

R5. “A Bohr-type model of a composite particle using gravity as the attractive force”, C.G. Vayenas, S.N. Souentie & A. Fokas, arXiv:1306.5979v4 [physics.gen-ph] (2014).

R6. “Mathematical modeling of mass generation via confinement of relativistic particles”, C.G Vayenas, Journal of Physics, 490, 012084 (2014), DOI:10.1088/1742-6596/490/1/012084.

R7. “A Bohr-type model of a composite particle using gravity as the attractive force”, C.G. Vayenas, S. Souentie, A. Fokas, arXiv:1306.5979v4 [physics.gen-phi]; Physica A405, 360-379 (2014),.

R8. “Microscopic black-hole stabilization via the uncertainty principle”, C.G Vayenas & D. Grigoriou,  J. Physics: Conf. Ser.,  574, 012059 (1-8) (2015).

R9. “Analytical computation of the Mercury perihelion precession via the relativistic gravitational law and comparison with general relativity”, A.S. Fokas, C.G. Vayenas, D. Grigoriou, arXiv:1509.03326v1 [gr-qc] (2015).

R10. “Gravitational mass and Newton's universal gravitational law under relativistic conditions”, C. G. Vayenas, A.  Fokas  & D. Grigoriou,    J. Physics: Conf. Ser.,  633, 012033 (1-5) (2015).

R11. “On the structure, masses and thermodynamics of the W± bosons”.  C.G. Vayenas, A.S. Fokas, D. Grigoriou,  Physica A450, 37-48  (2016).

R12. “Relations between the baryon quantum numbers of the Standard Model and of the rotating neutrino model”. C.G. Vayenas, A.S. Fokas, D.P.  Grigoriou, arXiv:1606.09570  (2016).

R13. “Computation of masses and binding energies of some hadrons and bosons according to the rotating lepton model and the relativistic Newton equation”.  A.S. Fokas, C.G. Vayenas, J. Physics: Conf. Ser. 738 (1), 012080 (2016).

R14. “On the structure, mass and thermodynamics of the Zo bosons”.  A.S. Fokas, C.G. Vayenas, Physica A, 464, 231-240 (2016).

R15. “Gravitationally confined relativistic neutrinos”.  C.G. Vayenas, A.S. Fokas, & D.  Grigoriou,  Journal of Physics: Conference Series (JPCS), submitted (2016).

R16. “Catalysis and autocatalysis of chemical synthesis and of hadronization”.  C.G. Vayenas, A.S. Fokas, D. Grigoriou,  Appl. Catal. B, 203, 582-590 (2017).

 

 

Physical Chemistry References

“Cogeneration of Electric Energy and Nitric Oxide”, C.G. Vayenas and R.D. Farr, Science  208, 593-595 (1980)

“The Dependence of Catalytic Activity on Catalyst Work Function”, C.G. Vayenas, S. Bebelis and S. Ladas, Nature  343, 625-627 (1990)

“Methane to Ethylene with 85% Yield in a Gas-Recycle Electrocatalytic Reactor-separator”, Y. Jiang, I.V. Yentekakis and C.G. Vayenas, Science 264, 1563-1566, (1994)

“Electrochemical Enhancement of a Catalytic Reaction in Aqueous Solution”, S. Neophytides, D. Tsiplakides, M. Jaksic, P. Stonehart and C.G. Vayenas, Nature 370, 45-47, (1994)

“Non-Faradaic electrochemical activation of catalysis”, C.G. Vayenas and C.G. Koutsodontis, J. Chem. Phys., 128, 182506 (2008).

“Electrochemical Activation of Catalysis: Promotion, Electrochemical Promotion and Metal-Support Interactions” C.G. Vayenas, S. Bebelis, C. Pliangos, S. Brosda, and D.
Tsiplakides, Kluwer/Plenum Press, New York (2001).

“Gravity, special relativity and the strong force: A Bohr-Einstein-de Broglie model for the formation of hadrons”, Constantinos G. Vayenas, Stamatios N.-A. Souentie, Springer, ISBN 978-1-4614-3935-6 (2012).

Πλήρης Λίστα Δημοσιεύσεων:
Πλήρες Βιογραφικό:

Fellow του International Society of Electrochemistry (ISE) 2005
Γραμματεύς και Ταμίας, Διεθνής Εταιρία Ιοντικών Αγωγών (International Society of Solid State
Ionics, 600 μέλη) 1988-2000
Μέλος της European Science and Technology Assembly (ESTA), 1997 - 2000
Βραβείο της Αμερικανικής Ηλεκτροχημικής Εταιρείας (Electrochemical Society) για το έργο
μου στην επιστημονική περιοχή της Ηλεκτροχημείας Υψηλών Θερμοκρασιών, 1996
Βραβείο Χημικών Επιστημών, Εμπειρίκειο Ιδρυμα, 1994
Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών στην Χημεία, 1992
Wason Medal for Materials Research, American Concrete Institute, 1992
Alexander von Humboldt Fellowship, 1990
B.F. Dodge Lecture, Yale University, 1989
H. and C. Dreyfus Teacher-Scholar Award, 1981
Outstanding Faculty Award, Department of Chemical Engineering, M.I.T. 1979 & 1981
E.H. Hooker Fellowship, University of Rochester, 1975.
Κρατικό βραβείο 1ου βαθμού αποφοιτήσεως (9.23) όλων των Σχολών ΕΜΠ, 1972
Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY), 1969-73
Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY) ως 1ος εισαχθείς στο Τμήμα Χημικών
Μηχανικών ΕΜΠ, 2ος στο ΕΜΠ, 1968-69
Έπαινος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, 1968

Μαθήματα