Department Department Department Department Department Department Department

Κωνσταντίνος Βαγενάς

Καθηγητής , Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
+30 2610 997576
+30 2610 997269
cgvayenas@upatras.gr
Google Scholar Citations Profile:
cat's picture

Στοιχεία Βιογραφικού

  • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 1973.
  • Ph.D. University of Rochester, 1977.
  • Ετερογενής Κατάλυση
  • Ενίσχυση της Κατάλυσης
  • Ηλεκτροχημεία
  • Ηλεκτροκατάλυση
  • Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της Κατάλυσης (Φαινόμενο NEMCA)
  • Κυψέλες καυσίμου
  • Μαθηματική μοντελοποίηση Χημικών και Φυσικών Φαινομένων

“Cogeneration of Electric Energy and Nitric Oxide”, C.G. Vayenas and R.D. Farr, Science  208, 593-595 (1980)

“The Dependence of Catalytic Activity on Catalyst Work Function”, C.G. Vayenas, S. Bebelis and S. Ladas, Nature  343, 625-627 (1990)

“Methane to Ethylene with 85% Yield in a Gas-Recycle Electrocatalytic Reactor-separator”, Y. Jiang, I.V. Yentekakis and C.G. Vayenas, Science 264, 1563-1566, (1994)

“Electrochemical Enhancement of a Catalytic Reaction in Aqueous Solution”, S. Neophytides, D. Tsiplakides, M. Jaksic, P. Stonehart and C.G. Vayenas, Nature 370, 45-47, (1994)

“Non-Faradaic electrochemical activation of catalysis”, C.G. Vayenas and C.G. Koutsodontis, J. Chem. Phys., 128, 182506 (2008).

“Electrochemical Activation of Catalysis: Promotion, Electrochemical Promotion and Metal-Support Interactions” C.G. Vayenas, S. Bebelis, C. Pliangos, S. Brosda, and D.
Tsiplakides, Kluwer/Plenum Press, New York (2001).

“Gravity, special relativity and the strong force: A Bohr-Einstein-de Broglie model for the formation of hadrons”, Constantinos G. Vayenas, Stamatios N.-A. Souentie, Springer, ISBN 978-1-4614-3935-6 (2012).

Πλήρης Λίστα Δημοσιεύσεων:
Πλήρες Βιογραφικό:

Fellow του International Society of Electrochemistry (ISE) 2005
Γραμματεύς και Ταμίας, Διεθνής Εταιρία Ιοντικών Αγωγών (International Society of Solid State
Ionics, 600 μέλη) 1988-2000
Μέλος της European Science and Technology Assembly (ESTA), 1997 - 2000
Βραβείο της Αμερικανικής Ηλεκτροχημικής Εταιρείας (Electrochemical Society) για το έργο
μου στην επιστημονική περιοχή της Ηλεκτροχημείας Υψηλών Θερμοκρασιών, 1996
Βραβείο Χημικών Επιστημών, Εμπειρίκειο Ιδρυμα, 1994
Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών στην Χημεία, 1992
Wason Medal for Materials Research, American Concrete Institute, 1992
Alexander von Humboldt Fellowship, 1990
B.F. Dodge Lecture, Yale University, 1989
H. and C. Dreyfus Teacher-Scholar Award, 1981
Outstanding Faculty Award, Department of Chemical Engineering, M.I.T. 1979 & 1981
E.H. Hooker Fellowship, University of Rochester, 1975.
Κρατικό βραβείο 1ου βαθμού αποφοιτήσεως (9.23) όλων των Σχολών ΕΜΠ, 1972
Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY), 1969-73
Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY) ως 1ος εισαχθείς στο Τμήμα Χημικών
Μηχανικών ΕΜΠ, 2ος στο ΕΜΠ, 1968-69
Έπαινος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, 1968

Μαθήματα