Department Department Department Department Department Department Department

Κωνσταντίνος Γαλιώτης

Καθηγητής
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
+302610969590
galiotis@chemeng.upatras.gr
http://nanotech.chemeng.upatras.gr/
Google Scholar Citations Profile:
galiotis's picture

Στοιχεία Βιογραφικού

 • 1977 - Πτυχίο Τμήματος Χημείας- Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 1981 - Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Υλικών - Πανεπιστήμιο Λονδίνου

Γραφένιο και Νανοσωλήνες Άνθρακα

 • Χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση της μηχανικής συμπεριφοράς σε εφελκυσμό και θλίψη
 • Τροποποίηση επιφάνειας και δομικός χαρακτηρισμός
 • Παραγωγή νανοσυνθέτων υλικών

 
Σύνθετα Υλικά

 • Μετρήσεις τάσεων/ παραμορφώσεων στη μικροκλίμακα (αισθητήρες)
 • Δι-επιφανειακές μετρήσεις
 • Μικρομηχανική ενίσχυσης
 • Μορφές αστοχίας
 • Ευφυείς δομές

 
Πολυμερή

 • Μοντελοποίηση δομής/ ιδιοτήτων σε ημι-κρυσταλλικά πολυμερή
 • Μορφολογικός και δομικός χαρακτηρισμός
 • Δονητική φασματοσκοπία

 
Μη Καταστροφικός Έλεγχος Υλικών

 • Χρήση της φασματοσκοπίας Laser Raman για μετρήσεις τάσεων ή παραμορφώσεων σε ίνες και σύνθετα υλικά πολυμερικής και κεραμικής μήτρας.

 

“Failure Processes in Embedded Monolayer Graphene under Axial Compression” by Ch. Androulidakis, E.N. Koukaras, O. Frank, G. Tsoukleri, D. Sfyris, J. Parthenios, N. Pugno,  K. Papagelis, K.S. Novoselov, C. Galiotis, SCIENTIFIC REPORTS (Nature), 4, 5271, DOI:10.1038/srep05271 (2014).

“Development of a universal stress sensor for graphene and carbon fibres” by O. Frank, G. Tsoukleri, I. Riaz, K. Papagelis, J. Parthenios, A.C. Ferrari, A.K. Geim, K. S. Novoselov, C. Galiotis,  Nature Comms, 2/255, 2011.

Subjecting a Graphene Monolayer to Tension and Compressionby G. Tsoukleri, J. Parthenios, K. Papagelis, R. Jalil, A.C. Ferrari, A.K. Geim, K.S. Novoselov, and C. Galiotis, Small, 2397-240: 25/21, 2009.

“Chemical Oxidation of Multi Walled Carbon Nanotubes” by V. Datsyuk, M. Kalyva, K. Papagelis, J. Parthenios, D. Tasis, A. Siokou, I. Kallitsis and C. Galiotis, Carbon, 833-840: 46/6, 2008.

Stress generation by shape memory alloy wires embedded in polymer composites” by D. Bollas, P. Pappas, J. Parthenios and C. Galiotis, Acta materialia, 5489-5499: 55/16, 2007.

“Effect of Stress and Temperature on the Optical Phonons of Aramid Fibers” by D. Bollas, J. Parthenios and C. Galiotis, Physical Review B, 73, 094103, 2006.

“An experimental and theoretical study of the stress transfer problem in fibrous composites”, by G. Anagnostopoulos, J. Parthenios, A.G. Andreopoulos  and C. Galiotis, Acta Materialia, 4173-4183: 53/15, 2005.

Πλήρης Λίστα Δημοσιεύσεων:
Πλήρες Βιογραφικό:
 • Appointed National Representative in the Horizon 2020 “Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology, Advanced Manufacturing and Processing (NMBP)” Committee of European Commission (since 2014). 
 • Elected National Representative in the Graphene FET Flagship (2013-2023)
 • Appointed National Representative in the FP7 “Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies (NMP)” Committee of European Commission (2011-2013).
 • Award of “The John S. Latsis Public Benefit Foundation” prize (2010).
 • Elected Director of FORTH/ICEHT and Member of the Board of Directors of FORTH (2007-2013).
 • Elected President of the European Association of Composite Materials (EACM) (2004-2006). 
 • Editor-in-Chief of two international- cited- journals (ACL and JNPN).
 • Served as Independent Observer, Vice-Chair and Expert in Marie-Curie and SME evaluations (2002-current) of European Commission.

Μαθήματα