Department Department Department Department Department Department Department

Ελευθέριος Αμανατίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
+30 2610 969523
+30 2610 993361
lef@chemeng.upatras.gr
http://www.plasmatech.gr
Google Scholar Citations Profile:
lef's picture

Στοιχεία Βιογραφικού

  • B.S (diploma), Chemistry, University of Ioannina, 1995
  • Ph.D. , Chemical Engineering, University of Patras, 2001
Επεξεργασία και εναπόθεση υλικών με πλάσμα

Μέθοδοι εναπόθεσης νανοδομημένων υμενίων. Χημική εναπόθεση με πλάσμα λεπτών ημιαγώγιμων υμενίων (a-Si:H και μc-Si:H), προστατευτικών επιστρωμάτων (a-C:H και SiOx), υπερυδρόφοβων υμενίων τύπου τεφλόν (CFx) και νανοδομημένων κεραμικών υλικών (YSZ). Βελτιστοποίηση διεργασιών εναπόθεσης με την εφαρμογή διαγνωστικών τεχνικών πλάσματος και προσομοίωση της διεργασίας. Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των υλικών και συσχετισμός των ιδιοτήτων των υλικών με τις παραμέτρους της διεργασίας. Δυνητικές εφαρμογές: Φωτοβολταϊκές ιδιοσυσκευές, βιοϋλικά, προστατευτικά επιστρώματα, αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες, κάλλια καυσίμου.

Διαγνωστικές μέθοδοι και σχεδιασμός αντιδραστήρων

Φυσικοχημικές διεργασίες πλάσματος χαμηλής πίεσης για την εναπόθεση και την επεξεργασία νανοδομημένων υλικών. Εφαρμογή ηλεκτρικών και φασματοσκοπικών μετρήσεων κατά τη διάρκεια των διεργασιών. Ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων για την ανάλυση της αέριας φάσης και της αλληλεπίδρασης πλάσματος με τις επιφάνειες. Σχεδιασμός και εγκατάσταση αντιδραστήρων πλάσματος χαμηλής και υψηλής συγκέντρωσης ηλεκτρονίων.  

Προσομοίωση διεργασιών πλάσματος

Προσομοίωση διεργασιών πλάσματος εναπόθεσης και επεξεργασίας υλικών με λογισμικό υπολογιστικής ρευστοδυναμικής. Βελτιστοποίηση διεργασιών και σχεδιασμός αντιδραστήρων ευρείας κλίμακας.
 

"On the high pressure regime of plasma enhanced deposition of microcrystalline silicon"
E. Amanatides, A. Hammad, E. Katsia, D. Mataras, J. Appl. Phys. 97, 073303 (2005)

"Frequency variation under constant power conditions in hydrogen radio frequency discharges"
E. Amanatides and D. Mataras , J. Appl. Phys. 89, 1556 (2001)

"Gas-phase and surface kinetics in Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition of microcrystalline silicon", E. Amanatides, S. Stamou, D. Mataras, J. Appl. Phys. 90, 5786 (2001)

"Plasma surface treatment of polyethylene terephthalate films for bacterial repellence"
E. Amanatides, D. Mataras, M. Katsikogianni and Y.F. Missirlis, Surf. Coat. Technol. 200, 6331 (2006)

"Staphylococcus epidermidis Adhesion to He, He/O2 Plasma Treated PET Films and Aged Materials: Contributions of Surface Free Energy and Shear Rate"
Maria G. Katsikogianni, Christos S. Syndrevelis, Eleftherios K. Amanatides, Dimitrios S. Mataras, Yannis F. Missirlis, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 65 (2008) 257-268

"On the effect of frequency in the deposition of microcrystalline silicon from silane discharges"
E. Amanatides, D. Mataras, D. E. Rapakoulias, J. Appl. Phys. 90, 5799 (2001)

"Plasma emission diagnostics for the transition from microcrystalline to amorphous silicon solar cells"
E. Amanatides, D. Mataras, D. E. Rapakoulias, M. N. van den Donker, B. Rech, Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 87, 795 (2005)

Πλήρης Λίστα Δημοσιεύσεων:
Πλήρες Βιογραφικό:

Μαθήματα