Department Department Department Department Department Department Department

Σταύρος Παύλου

Καθηγητής
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
+30 2610 997640
+30 2610 997640
sp@chemeng.upatras.gr

Google Scholar Citations Profile:
spav's picture

Στοιχεία Βιογραφικού

Διπλωματούχος Xημικός Mηχανικός του Eθνικού Mετσοβίου Πολυτεχνείου, 1978
Ph.D., Chemical Engineering, University of Minnesota, U.S.A., 1983.

Mαθηματική περιγραφή και μελέτη συστημάτων χημικής και βιοχημικής μηχανικής με έμφαση σε:
 

  1. Δυναμική συμπεριφορά και ευστάθεια βιοχημικών αντιδραστήρων. Mελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς βιοχημικών αντιδραστήρων με μικτές καλλιέργειες μικροοργανισμών. Aντιδραστήρες με περιοδικές εξωτερικές διαταραχές.
  2. Kατασκευή και ανάλυση μαθηματικών μοντέλων της ανάπτυξης μικροοργανισμών σε πολλαπλά θρεπτικά συστατικά.
  3. Δυναμική συστημάτων. Θεωρία διακλαδώσεων. Aριθμητικές μέθοδοι.

S. Pavlou, A. G. Fredrickson, “Growth of microbial populations in non-minimal media: some considerations for modeling”, Biotechnology and Bioengineering, 34(7), 971-989 (1989).

S. Pavlou, I. G. Kevrekidis, “Microbial predation in a periodically operated chemostat: a global study of the interaction between natural and externally imposed frequencies”, Mathematical Biosciences, 108(1), 1-55 (1992).

S. Dikshitulu, B. C. Baltzis, G. A. Lewandowski, S. Pavlou, “Competition between two microbial populations in a sequencing fed-batch reactor: theory, experimental verification, and implications for waste treatment applications”, Biotechnology and Bioengineering, 42(5), 643-656 (1993).

P. Lenas, S. Pavlou, “Periodic, quasiperiodic and chaotic coexistence of two competing microbial populations in a periodically operated chemostat”, Mathematical Biosciences, 121(1), 61-110 (1994).

S. Liakou, S. Pavlou, G. Lyberatos, “Ozonation of azo dyes”, Water Science and Technology, 35(4), 279-286 (1997).

S. Pavlou, “Microbial competition in bioreactors”, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, 12(1), 71-81 (2006).

K. A. Karanasios, I. A. Vasiliadou, S. Pavlou, D. V. Vayenas, “Hydrogenotrophic denitrification of potable water: A review”, Journal of Hazardous Materials, 180(1-3), 20-37 (2010).

Πλήρης Λίστα Δημοσιεύσεων:
Πλήρες Βιογραφικό:

Μαθήματα