Department Department Department Department Department Department Department

Ιωάννης Τσαμόπουλος

Καθηγητής
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
+30 2610 997203
+30 2610 996168
tsamo@chemeng.upatras.gr
http://fluidslab.chemeng.upatras.gr/
Google Scholar Citations Profile:
tsamo's picture

Στοιχεία Βιογραφικού

 • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 1979.
 • M.S. Chemical Engineering, Mass. Inst. of Technology, 1981.
 • Ph.D.,Chemical Engineering, Mass. Inst. of Technology, 1985.

1. Διεπιφανειακά Φαινόμενα

 • Μη γραμμική ανάλυση προβλημάτων ροής με ελεύθερες και κινούμενες διεπιφάνειες.
 • Ευστάθεια & δυναμική ανάλυση υγρών υμένων επάνω σε στερεά και υγρά υποστρώματα.

Παραδείγματα Εφαρμογών:

 1. Προσδιορισμός των συνθηκών που προκαλούν διαφορετικά καθεστώτα ροής (trickling, pulsing, spray, bubble) μέσα σε σταθερές κλίνες σωματιδίων.
 2. Κίνηση, αλληλεπίδραση, συσσωμάτωση και απομάκρυνση σταγόνων ή φυσαλίδων από αιωρήματά τους σε Νευτωνικά και μη Νευτωνικά ρευστά.
 3. Ροή υμένα μικροδομημένου ρευστού πάνω από στερεό μεταβαλλόμενης τοπογραφίας.
 4. Σπηλαίωση και νημάτωση κατά την εκτατική ροή και τον έλεγχο της ποιότητας συγκολλητικών (πολυμερικών) υλικών.

 
2. Ρευστομηχανική και Φαινόμενα Μεταφοράς Εφαρμοσμένα στην Παραγωγή νέων Υλικών

 • Όρια λειτουργίας και δυναμική διεργασιών μορφοποίησης πολυμερών, κεραμικών και ηλεκτρονικών υλικών.

Παραδείγματα Εφαρμογών:

 1. Μελέτη της διεργασίας "Film Blowing" για την παραγωγή λεπτών υμένων πλαστικού.
 2. Μελέτη της εκβολής πολυμερών για τον καθορισμό των συνθηκών που οδηγούν σε μη επιτρεπτές παραμορφώσεις της επιφάνειάς τους και διακυμάνσεις του πάχους τους.
 3. Μελέτη της διεργασίας "Blow Molding" για την παραγωγή πλαστικών συσκευασίας.
 4. Μελέτη της διεργασίας "Spin Coating" για την κατασκευή δίσκων αποθήκευσης δεδομένων.

 
3. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Υπολογιστική Ανάλυση

 • Ανάλυση ευστάθειας διεργασιών με χρήση ΗΥ βασισμένη στην θεωρία διακλαδώσεων.
 • Ανάπτυξη σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων που συνδυάζουν Πεπερασμένα Στοιχεία, Συνοριακά Στοιχεία, Φασματικά Στοιχεία, Πεπερασμένες Διαφορές, και βελτιστοποιούν την χρήση τους ανάλογα με την εφαρμογή.
 • Θεωρία διαταραχών και ιδιαζόντων σημείων με χρήση συμβολικών χειριστών.

Fraggedakis, D. Pavlidis, M. Dimakopoulos, Y. and Tsamopoulos, J.,On the velocity discontinuity at a critical volume of a bubble rising in a viscoelastic fluid”, J. Fluid Mech., 789, 310-346 (2016), http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2015.740.

Lampropoulos, N., Dimakopoulos, Y. and Tsamopoulos, J.,Transient flow of gravity-driven viscous films over substrates with rectangular topographical features”, Microfluid Nanofluid, 20:51, (2016), doi:10.1007/s10404-016-1716-3.

Fraggedakis, D., Dimakopoulos, Y. and Tsamopoulos, J.,Yielding the yield stress analysis: A study focused on the effects of elasticity on the settling of a single particle in simple yield stress fluids”, Soft Matter, 12, 5378 - 5401 (2016), DOI: 10.1039/C6SM00480F

Pavlidis, M., Karapetsas, G., Dimakopoulos, Y. and Tsamopoulos, J.,Steady viscoelastic film flow over 2D topography: II. The effect of capillarity, inertia and substrate geometry”, J. Non-Newtonian Fluid Mech., 234, 201-214, (2016), doi:10.1016/j.jnnfm.2016.06.011.

Mitsoulis, E., Tsamopoulos, J.,Numerical simulations of complex yield stress fluid flows”, Review paper, Rheol. Acta, 56(3), 231-258, (2017), https://doi.org/10.1007/s00397-016-0981-0

Pettas, D., Karapetsas, G., Dimakopoulos, Y. and Tsamopoulos, J.,On the degree of wetting of a slit by a liquid film flowing along an inclined plane”, J. Fluid Mech., 820, 45-41, (2017), https://doi.org/10.1017/jfm.2017.190.

Syrakos, Al., Varchanis, St., Dimakopoulos, Y., Goulas, Ap. Tsamopoulos, J., “A critical analysis of some popular methods for the discretisation of the gradient operator in finite volume methods”, Phys. Fluids, 29(12) 127103 (2017), https://doi.org/10.1063/1.4997682

Πλήρης Λίστα Δημοσιεύσεων:
Πλήρες Βιογραφικό:
 • 1978 και 1979:  Bραβεία TEE.
 • 1976 - 1979:  Bραβεία IKY.
 • Φθινόπωρο 1979:  A.D. Little Fellowship, MIT.
 • Άνοιξη 1980:  DuPont Fellowship, MIT.
 • Φθινόπωρο 1980:  Union Carbide Fellowship, MIT.
 • Άνοιξη 1981:  Departmental Fellowship, MIT.
 • Φθινόπ. 1981 & Άνοιξη 1982:  Halcon International Fellowship, MIT.
 • 1980:  Xρυσοβέργειο Bραβείο, EMΠ.
 • 1980:  Bραβείο, "17ης Nοεμβρίου 1973", TEE.
 • 1992, 1996, 2006:  Who’s Who in Science and Engin., New Providence NJ, (USA).
 • 2001 – 2005, 2008-2009:  Who’s Who in the World, New Providence, (USA).
 • 2007:  Αναγνώριση καλύτερου paper/presentation της εργασίας με τίτλο: “Steady bubble rise and deformation in Bingham fluids and conditions for their entrapment με τους Y. Dimakopoulos, N. Chatzidai, G. Karapetsas, M. Pavlidis, στο “Conference on Viscoplasticity: from Theory to Application”, Ticino, SWITZERLAND, Οκτώβριος 2007.

 • Μέλος του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΓΣΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, (1998-2001).
 • Μέλος της εκδοτικής επιτροπής και συντάκτης του εισαγωγικού σημειώματος (μαζί με τον Δ. Βλασσόπουλο) του ειδικού τεύχους του περιοδικού Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 102(2) (2002), που ήταν αφιερωμένη στον Καθ. Α. Ακριβό με την ευκαιρία της συνταξιοδότησής του από Ινστιτούτο Levich του Πανεπιστημίου CCNY.
 • Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής (Editorial Board) του περιοδικού Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, (Ιαν. 2002 – σήμερα).
 • Μέλος της εκδοτικής επιτροπής (Editorial Board) με τους Ian Frigaard, John Billingham and Marcio Carvalho του ειδικού τεύχους με αντικείμενο “Complex Flows and Fluids” του περιοδικού “Journal of Engineering Mathematics”, 71(1), (2011).
 • Member of the editorial Board of the International Scholarly Research Network (ISRN) Chemical Engineering (2011-present)

Μαθήματα