Department Department Department Department Department Department Department

Ιωάννης Τσαμόπουλος

Καθηγητής
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
+30 2610 997203
+30 2610 996168
tsamo@chemeng.upatras.gr
http://fluidslab.chemeng.upatras.gr/
Google Scholar Citations Profile:
tsamo's picture

Στοιχεία Βιογραφικού

 • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 1979.
 • M.S. Chemical Engineering, Mass. Inst. of Technology, 1981.
 • Ph.D.,Chemical Engineering, Mass. Inst. of Technology, 1985.

1. Διεπιφανειακά Φαινόμενα

 • Μη γραμμική ανάλυση προβλημάτων ροής με ελεύθερες και κινούμενες διεπιφάνειες.
 • Ευστάθεια & δυναμική ανάλυση υγρών υμένων επάνω σε στερεά και υγρά υποστρώματα.

Παραδείγματα Εφαρμογών:

 1. Προσδιορισμός των συνθηκών που προκαλούν διαφορετικά καθεστώτα ροής (trickling, pulsing, spray, bubble) μέσα σε σταθερές κλίνες σωματιδίων.
 2. Κίνηση, αλληλεπίδραση, συσσωμάτωση και απομάκρυνση σταγόνων ή φυσαλίδων από αιωρήματά τους σε Νευτωνικά και μη Νευτωνικά ρευστά.
 3. Ροή υμένα μικροδομημένου ρευστού πάνω από στερεό μεταβαλλόμενης τοπογραφίας.
 4. Σπηλαίωση και νημάτωση κατά την εκτατική ροή και τον έλεγχο της ποιότητας συγκολλητικών (πολυμερικών) υλικών.

 
2. Ρευστομηχανική και Φαινόμενα Μεταφοράς Εφαρμοσμένα στην Παραγωγή νέων Υλικών

 • Όρια λειτουργίας και δυναμική διεργασιών μορφοποίησης πολυμερών, κεραμικών και ηλεκτρονικών υλικών.

Παραδείγματα Εφαρμογών:

 1. Μελέτη της διεργασίας "Film Blowing" για την παραγωγή λεπτών υμένων πλαστικού.
 2. Μελέτη της εκβολής πολυμερών για τον καθορισμό των συνθηκών που οδηγούν σε μη επιτρεπτές παραμορφώσεις της επιφάνειάς τους και διακυμάνσεις του πάχους τους.
 3. Μελέτη της διεργασίας "Blow Molding" για την παραγωγή πλαστικών συσκευασίας.
 4. Μελέτη της διεργασίας "Spin Coating" για την κατασκευή δίσκων αποθήκευσης δεδομένων.

 
3. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Υπολογιστική Ανάλυση

 • Ανάλυση ευστάθειας διεργασιών με χρήση ΗΥ βασισμένη στην θεωρία διακλαδώσεων.
 • Ανάπτυξη σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων που συνδυάζουν Πεπερασμένα Στοιχεία, Συνοριακά Στοιχεία, Φασματικά Στοιχεία, Πεπερασμένες Διαφορές, και βελτιστοποιούν την χρήση τους ανάλογα με την εφαρμογή.
 • Θεωρία διαταραχών και ιδιαζόντων σημείων με χρήση συμβολικών χειριστών.

Tsamopoulos, J., Dimakopoulos, Y Chatzidai N., Karapetsas, G. and Pavlidis M., “Steady bubble rise and deformation in Newtonian and viscoplastic fluids and conditions for bubble entrapmentJ. Fluid Mech., 601, 123–164 (2008), doi: 10.1017/S0022112008000517

Chatzidai, N. Giannousakis, A. Dimakopoulos, Y. and Tsamopoulos, J. “On the elliptic mesh generation in domains containing multiple inclusions and undergoing large deformations”, J. Comp. Phys. 228 1980–2011 (2009), doi: 10.1016/j.jcp.2008.11.020.

Papaioannou, J., Karapetsas, G., Dimakopoulos Y. and Tsamopoulos, J. "Injection of a viscoplastic material inside a tube or between parallel disks: conditions for wall detachment of the advancing front J. Rheol. 53(5), 1155-1191 (2009), doi: 10.1122/1.3191779.

Pavlidis, M., Dimakopoulos, Y. and Tsamopoulos, J. ‘Steady viscoelastic film flow over 2D topography: I. The effect of viscoelastic properties under creeping flow”, J. Non Newt. Fluid Mech., 165, 576-591 (2010), doi: 10.1016/j.jnnfm.2010.02.017.

Chatzidai, A. Dimakopoulos, Y. and Tsamopoulos, J., "Viscous effects on two interacting and deformable bubbles under a step change in pressure" J. Fluid Mech., 673, 513-547 (2011), doi: http://dx.doi.org/10.1017/S0022112010006361.

Dimakopoulos, Y., Pavlidis, M. and Tsamopoulos, J.Steady bubble rise in Herschel-Bulkley fluids and comparison of predictions via the Augmented Lagrangian Method with those via the Papanastasiou modelJ. Non Newt. Fluid Mech., 200. 34-51 (2013), doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jnnfm.2012.10.012.

Karapetsas, G. and Tsamopoulos, J. "On the stick-slip flow from slit and cylindrical dies of a Phan-Tien and Tanner fluid model: II. Linear stability analysis to two- and three-dimensional disturbances", Phys. Fluids, 25, 093105 (2013); doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.4821805.

Πλήρης Λίστα Δημοσιεύσεων
Πλήρης Λίστα Δημοσιεύσεων:
Πλήρες Βιογραφικό:
 • 1978 και 1979:  Bραβεία TEE.
 • 1976 - 1979:  Bραβεία IKY.
 • Φθινόπωρο 1979:  A.D. Little Fellowship, MIT.
 • Άνοιξη 1980:  DuPont Fellowship, MIT.
 • Φθινόπωρο 1980:  Union Carbide Fellowship, MIT.
 • Άνοιξη 1981:  Departmental Fellowship, MIT.
 • Φθινόπ. 1981 & Άνοιξη 1982:  Halcon International Fellowship, MIT.
 • 1980:  Xρυσοβέργειο Bραβείο, EMΠ.
 • 1980:  Bραβείο, "17ης Nοεμβρίου 1973", TEE.
 • 1992, 1996, 2006:  Who’s Who in Science and Engin., New Providence NJ, (USA).
 • 2001 – 2005, 2008-2009:  Who’s Who in the World, New Providence, (USA).
 • 2007:  Αναγνώριση καλύτερου paper/presentation της εργασίας με τίτλο: “Steady bubble rise and deformation in Bingham fluids and conditions for their entrapment με τους Y. Dimakopoulos, N. Chatzidai, G. Karapetsas, M. Pavlidis, στο “Conference on Viscoplasticity: from Theory to Application”, Ticino, SWITZERLAND, Οκτώβριος 2007.

 • Μέλος του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΓΣΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, (1998-2001).
 • Μέλος της εκδοτικής επιτροπής και συντάκτης του εισαγωγικού σημειώματος (μαζί με τον Δ. Βλασσόπουλο) του ειδικού τεύχους του περιοδικού Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 102(2) (2002), που ήταν αφιερωμένη στον Καθ. Α. Ακριβό με την ευκαιρία της συνταξιοδότησής του από Ινστιτούτο Levich του Πανεπιστημίου CCNY.
 • Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής (Editorial Board) του περιοδικού Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, (Ιαν. 2002 – σήμερα).
 • Μέλος της εκδοτικής επιτροπής (Editorial Board) με τους Ian Frigaard, John Billingham and Marcio Carvalho του ειδικού τεύχους με αντικείμενο “Complex Flows and Fluids” του περιοδικού “Journal of Engineering Mathematics”, 71(1), (2011).
 • Member of the editorial Board of the International Scholarly Research Network (ISRN) Chemical Engineering (2011-present)

Μαθήματα