Department Department Department Department Department Department Department

Παρουσιάσεις - Βιοχημικές κ Χημικές Τεχνολογίες

Ομιλητής: Δ. Σαπρτινός

Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1, Κεντρικό Κτήριο, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 29.05.2018
Ώρα: 9:30 - 14:00

Περίληψη

Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών & φοιτητριών 4ου έτους στο μάθημα "Βιοχημικές κ Χημικές Τεχνολογίες"