Department Department Department Department Department Department Department

Παρουσιάσεις μαθήματος Βιοχημικές κ Χημικές Τεχνολογίες

Ομιλητής: Δ. Σπαρτινος

Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1, Κεντρικό Κτήριο, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 01.06.2018
Ώρα: 11:00 - 15:30

Περίληψη

Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών & φοιτητριών 4ου έτους στο μάθημα "Βιοχημικές κ Χημικές Τεχνολογίες"