Department Department Department Department Department Department Department

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας - Μιχαήλ Καφφετζάκης

Ομιλητής: Μιχαήλ Καφφετζάκης

Τίτλος: Παρουσίαση ΜΔΕ Διατμηματικό Επιστ. Τεχν. Πολυμερών - Μιχαήλ Καφφετζάκης

Αίθουσα: Αίθουσα Σχεδιασμού, Κεντρικό Κτήριο, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 06.07.2018
Ώρα: 9:00 - 10:00

Περίληψη

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ  ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ

            Η μελέτη πολυμερικών αιωρημάτων αποτελεί ερευνητικό αντικείμενο το οποίο έχει εφαρμογή σε πολλούς τομείς όπως η φαρμακοβιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων και η βιομηχανία προϊόντων ομορφιάς. Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως αντικείμενο την μελέτη πολυμερικών αιωρημάτων με εφαρμογή σε προϊόντα περιποίησης προσώπου. Σκοπός της εργασίας αποτελεί η παραμετρική ανάλυση των ιδιοτήτων των αιωρημάτων ώστε να ευρεθούν κατάλληλες τιμές για την παραγωγή προϊόντων σταθερής μορφής που περιέχουν πρακτικά ακίνητα σωματίδια. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρωθήκαμε στη παραμετρική ανάλυση των ιδιοτήτων των αργιλικών σωματιδίων και του ρευστού ώστε να επιτευχθεί η πρόταση συγκεκριμένου συνδυασμού ιδιοτήτων, οι οποίες θα αποδίδουν πολυμερικό αιώρημα σταθερό σε περιβαλλοντικές μεταβολές, με σωματίδια πρακτικά ακίνητα εντός αυτού  (καθίζηση < 5 mm/έτος).

            Οι παράμετροι οι οποίες διερευνήθηκαν ήταν η διάμετρος των σωματιδίων, το κινηματικό ιξώδες του ρευστού και η πυκνότητα του ρευστού. Τόσο στην συζευγμένη όσο και στην μη συζευγμένη ροή, παρατηρήθηκε μείωση των τελικών ταχυτήτων καθίζησης των σωματιδίων, με  αύξηση της πυκνότητας του ρευστού, αύξηση του ιξώδους του ρευστού και μείωση της διαμέτρου των σωματιδίων. Τα παραπάνω αποτελέσματα συνάδουν με το θεωρητικό υπόβαθρο του προς επίλυση προβλήματος. Σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι η κίνηση των σωματιδίων στο σύνολο των αναλύσεων ήταν κυρίως μεταφορική, με την περιστροφική κίνηση να είναι αμελητέα. Είναι απαραίτητο για την ακρίβεια τον αποτελεσμάτων το χρονικό βήμα να είναι μικρότερο από την τάξη του Ο(10-5) s. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, το προτεινόμενο πολυμερικό αιώρημα αποτελείται από NaCl με προσθήκη 0.5% κόμμεως ξανθάνης και αργιλικά σωματίδια διαμέτρου d ≤ 150 μm. Οι λοιπές ιδιότητες αυτού περιλαμβάνουν κινηματικό ιξώδες ρευστού  ≈ 100 m2/s και πυκνότητα ρευστού 1350 – 1380 kg/m3 .

 

Αρχειο Περίληψης

Πληροφορίες για τον Ομιλητή

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 • 2002-2007 : Απόκτηση Διπλώματος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του οποίου εκπονήθηκε η διπλωματική εργασία με τίτλο «Κτίρια από τοιχοποιϊα. Στατική και δυναμική ανάλυση κτιρίου» (αποφοίτηση ως 10ος κατά σειρά με γενικό Μ.Ο. 7.25).
 • 2007-2009 : Απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου στον «Αντισεισμικό Σχεδιασμό Κατασκευών», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του οποίου διεξήχθη εργαστηριακή έρευνα πάνω στην «Μελέτη μηχανικών και ρεολογικών ιδιοτήτων αυτοσυμπυκνούμενου κισσηροδέματος» με βαθμό πτυχίου 8.50 «Άριστα».
 • 2008-2009 : Τίτλος ειδίκευσης (Master) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, αναγνωρισμένος από την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο αντιστοιχεί στα μαθήματα ειδίκευσης και την ερευνητική διπλωματική εργασία του 5ου έτους φοίτησης της ως άνω Σχολής.
 • 2009-2014 : Συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστημίου Πατρών, για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στο πλαίσιο του οποίου διεξήχθη εργαστηριακή έρευνα πάνω στην «Συστηματική μελέτη ΑυτοΣυμπυκνούμενου Κισσηροδέματος» με βαθμό πτυχίου «Άριστα».
 • 2009-2014 : Απόκτηση Πτυχίου από το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών και εκπόνησ διπλωματικής εργασίας με τίτλο “Υπολογιστική  προσομοίωση γραφενίου” (εισαγωγή μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων – αποφοίτηση ως 2ος κατά σειρά με γενικό Μ.Ο. 7.42).
 • 2014-Σήμερα : Συμμετοχή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Επιστήμη και τεχνολογία Πολυμερών» με τίτλο διατριβής “Προσομοίωση συζευγμένης ροής σωματιδίων εντός πολυμερικών ρευστών”.

 

ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Γνώσεις Η/Υ (Word, Excell, Mathematica, Ansys, Sap, Fespa, Autocad, 3ds Max, Sketch-up, Acord, OpenFoam, LAAMPS)

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Αγγλικά «University of Cambridge FCE - Έτος απόκτησης: 2000».

 

 

ΧΟΜΠΥ

 • Αθλητισμός (βόλλεϋ, πινγκ πονγκ, ποδόσφαιρο, μπιτς βόλλεϋ)
 • Βιβλία
 • Εκδρομές