Department Department Department Department Department Department Department

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών - ΝέοΣύστημα - ΤΟΜΕΑΣ Α΄και Γ΄

Ομιλητής: Φοιτητές του τμήματος

Τίτλος: Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών - ΝέοΣύστημα - ΤΟΜΕΑΣ Α΄και Γ΄

Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1, Κεντρικό Κτήριο, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 24.10.2018
Ώρα: 9:00 - 11:00