Department Department Department Department Department Department Department

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών - ΝέοΣύστημα - ΤΟΜΕΑΣ Α'

Ομιλητής: Φοιτητές του τμήματος

Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1, Κεντρικό Κτήριο, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 25.10.2018
Ώρα: 9:00 - 20:00