Department Department Department Department Department Department Department

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών - ΝέοΣύστημα - ΤΟΜΕΑΣ Γ'

Ομιλητής: Φοιτητές του τμήματος

Τίτλος: Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών - ΝέοΣύστημα - ΤΟΜΕΑΣ Γ'

Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1, Κεντρικό Κτήριο, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 26.10.2018
Ώρα: 9:00 - 14:00