Department Department Department Department Department Department Department

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών - ΝέοΣύστημα - ΤΟΜΕΑΣ Β'

Ομιλητής: Φοιτητές του τμήματος

Τίτλος: Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών - ΝέοΣύστημα - ΤΟΜΕΑΣ Β'

Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1, Κεντρικό Κτήριο, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 26.10.2018
Ώρα: 14:00 - 17:00