Department Department Department Department Department Department Department

Σεμινάριο τμήματος - Αν. Καθηγητής Αλέξανδρος Κατσαούνης

Ομιλητής: Αλέξανδρος Κατσαούνης
Ίδρυμα/Οργανισμός: Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Τίτλος: Ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας του Τμήμ. ΧΜ του ΠΠ

Αίθουσα: Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", Κτήριο Επέκτασης, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 30.10.2018
Ώρα: 17:00 - 18:00

Περίληψη

Θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.  Έμφαση θα δοθεί στις δραστηριότητες των τελευταίων πέντε ετών που αφορούν την Ηλεκτροχημική Ενίσχυση μετάλλων σε στερεούς ηλεκτρολύτες κατά την αντίδραση της υδρογόνωσης του διοξειδίου του άνθρακα. Ακόμη θα παρουσιαστούν πρόσφατα αποτελέσματα διερεύνησης του μηχανισμού της ηλεκτροχημικής ενίσχυσης σε καταλύτες Rh/YSZ με χρήση της τεχνικής NAΡ-XPS. Αναφορά επίσης θα γίνει σε εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας κυψελίδων καυσίμου (τριοδική λειτουργία) υπό συνθήκες δηλητηρίασης του ανοδικού ηλεκτροδίου. Τέλος θα αναφερθούν αποτελέσματα που αφορούν τροποποίηση ανοδικών ηλεκτροδίων λευκοχρύσου και λευκοχρύσου/ρουθηνίου με χρήση γραφενίου ως φορέα εναπόθεσης της μεταλλικής φάσης καθώς και με χρήση ενός δεύτερου μετάλλου με στόχο την αύξηση της ηλεκτροκαταλυτικής ενεργότητας και τη μείωση του συνολικού κόστους του ηλεκτροδίου.