Department Department Department Department Department Department Department

Σεμινάριο τμήματος - ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε

Ομιλητής: Γεώργιος Συριόπουλος
Ίδρυμα/Οργανισμός: Χημικός Μηχανικός, Γενικός Διευθυντής ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.

Τίτλος: Προκλήσεις και Προοπτικές Εξέλιξης ενός Χημικού Μηχανικού στην Επεξεργασία Αποβλήτων και εν γένει στην Προστασία του Περιβάλλοντος

Αίθουσα: Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", Κτήριο Επέκτασης, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 14.12.2018
Ώρα: 11:00 - 12:00

Αρχειο Περίληψης