Department Department Department Department Department Department Department

Σεμινάριο τμήματος - Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιτσιλιάνης

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Τσιτσιλιάνης

Τίτλος: Macromolecular Design of “Smart” Polymeric Systems: Responsive Nanocarriers and Injectable Hydrogels

Αίθουσα: Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", Κτήριο Επέκτασης, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 19.02.2019
Ώρα: 17:00 - 18:30

Αρχειο Περίληψης

Πληροφορίες για τον Ομιλητή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ                                                                  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΗ

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημείας, Πτυχίο Χημικού, 1979.

 • Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Διδακτορική διατριβή στην Επιστήμη των Πολυμερών, 1987.

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Πολεμικό Ναυτικό 1978-1980.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΠΕΙΡΑ

 • Από Σεπτέμβριο 2005 έως σήμερα Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών.
 • Από  Σεπτέμβριο 2018  έως   σήμερα  Διευθυντής του Διατμηματικού Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Συνθέτων Υλικών" του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών.
 • Από  Σεπτέμβριο 1997   έως   2018  μέλος ΔΕΠ στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών" του Παν/μίου Πατρών.
 • Από Ιανουάριο 1993 έως 2015 συνεργαζόμενο μέλος του ITE/ΕΙΧΗΜΥΘ.
 • Από Αύγουστο 1996 έως Αύγουστο 2005 Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών.
 • Από Μάρτιο 1992 έως Ιούλιο 1996 Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών.
 • Από Φεβρουάριο 1988 έως Μάρτιο 1992 Λέκτορας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Από Δεκέμβριο 1981 έως Φεβρουάριο 1988, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών.
 • Από Σεπτέμβριο 1989 έως Μάρτιο 1990, Ερευνητής στο Institut "Charles Sadron" (CNRS) του Στρασβούργου Γαλλίας (Μεταδιδακτορική Έρευνα).
 • Νοέμβριος 1996, Απρίλιος 1997 Προσκεκλημένος ερευνητής στο Dept. of Polymer Chemistry, University of Groninge, Ολλανδία (εκπαιδευτική άδεια).
 • Ιούλιος 1997, Ιούνιος 1998 Προσκεκλημένος ερευνητής στο Dept. of Physical Chemistry 1, University of Lund. Σουηδία (εκπαιδευτική άδεια).
 • Μάϊος-Ιούνιος 1998, Επισκέπτης Καθηγητής στο Laboratoire de Physicochimie Macromoleculaire, Univesité Pierre et Marie Curie, ESPCI Paris (εκπαιδευτική άδεια).
 • Ιούνιος 1999, Προσκεκλημένος καθηγητής στο Univesité Pierre et Marie Curie, ESPCI Paris.
 • Μάρτιος 2010, Προσκεκλημένος καθηγητής στο Matière Molle et Chimie, ESPCI-ParisTech, Paris.
 • Μάρτιος 2017, Προσκεκλημένος καθηγητής στο Département Polymères, Colloides et Interfaces, Université du Maine, IMMM-UMR CNRS 6283, , Le Μans, France

    

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΠΕΙΡΑ

Προπτυχιακά μαθήματα
 • Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών 1981-87 (5 εξαμ.).
 • Χημεία, Τμήμα Πολ. Μηχανικών, Παν/μιο Πατρών (1 εξαμ.) 1987-88.
 • Ειδικά Κεφάλαια Πολυμερών 1991-92, 1992-93 (2 εξαμ.).
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών ΙΙ (Συνδιδασκαλία με καθ.Α.Ντόντο), 1993-2001 (8 εξαμ.)
 • Ενόργανη Χημική Ανάλυση, Τμήμα Χημ. Μηχανικών Παν/μιο Πατρών, 1987-2001 (14 εξαμ.)
 • Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Υλικών ΙΙ, Τμήμα Χημ.Μηχανικών Παν/μιο Πατρών 1987-1992 (5 εξαμ.)
 • Εργαστήριο Χημείας Ι, Τμήμα Χημ.Μηχανικων, Παν/μιο Πατρών 1988-89.
 • Εργαστήριο Πολυμερών, Τμήμα Χημ.Μηχανικών, Παν/μιο Πατρών 1993-2017 (25 εξαμ.)
 • Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών 1999-2018 (20 εξαμ.).
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών 2001-2018 (18 εξαμ.).
Μεταπτυχιακά μαθήματα
 • Xημεία Πολυμερών, Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην "Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών" 1998-2018 (20 εξαμ.) (Συνδιδασκαλία με τον Αν. Καθ. Γ. Μπόκια).
 • Προηγμένες Τεχνικές Σύνθεσης και Ιδιότητες Πολυμερών, πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Τμήματος Χημείας, Συνδιδασκαλία με τον Αν. Καθ. Γ. Μπόκια, 2010-2018 (9 εξαμ.).
 • Επίβλεψη 15 Διατριβών Ειδίκευσης (master) (1 υπό εκτέλεση).
 • Επίβλεψη 7 Διδακτορικών Διατριβών (1 υπό εκτέλεση).

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

125

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (citation index)

Μέχρι και 31/12/2018 αρ. 4479 (2018: 280) (περιλαμβάνονται αναφορές σε βιβλία, PhD και πατέντες) (687 αυτοαναφορές), αρ. αναφορών/άρθρο 36, h-factor 41, i-100 7, i-50 31, (Google Scholar). 503,73 total impact points, IF>4 average impact per publication  (ResearchGate).

Top 5% (246/5248) Ranking of researchers and scientists in Greece in 2017 according to Google Scholar (h-factor).