Department Department Department Department Department Department Department

Σεμινάριο τμήματος - Επίκ. Καθηγητής Βαφέας Παναγιώτης

Ομιλητής: Βαφέας Παναγιώτης

Τίτλος: Τρισδιάστατη Χωρική Ανισοτροπία και Εφαρμογές

Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1, Κεντρικό Κτήριο, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 26.03.2019
Ώρα: 17:00 - 18:00

Αρχειο Περίληψης

Πληροφορίες για τον Ομιλητή

Dr P. Vafeas was born in Patras on September 1, 1974 and received his Diploma in Chemical Engineering in 1997. In 2003 he completed his postgraduate studies in the same department, acquiring a postgraduate Diploma in Simulation, Optimization and Process Control and obtaining a Ph.D. after completing his dissertation entitled "Theory of Differential Representations in Stokes Flow". In 2006 he was elected as a Lecturer at the Department of Engineering Sciences of the University of Patras and in 2011 he became an Assistant Professor in the same department. In 2013 he moved to the Department of Chemical Engineering and in 2015 he received a tenure track position as an Assistant Professor at the same department until today. Dr. Vafeas' research activity mainly concerns the mathematical modeling of physical problems of mathematical and technological interest with applications in various areas of physics and engineering, such as fluid mechanics, magnetohydrodynamics, electromagnetism and elasticity, but also in the wider area of ​​medical biology, such as magnetoencephalography, electroencephalography and the development of cancerous tumors. His teaching work involves undergraduate courses in Linear Algebra, Differential and Integral Calculus of Functions, Ordinary Differential Equations, Partial Differential Equations and Complex Analysis in various Departments of the University of Patras, as well as some graduate courses in Applied Mathematics.