Department Department Department Department Department Department Department

Σεμινάριο προόδου, Κωνσταντίνα Τσίγκου

Ομιλητής: Κωνσταντίνα Τσίγκου

Τίτλος: Ανάπτυξη Αποκεντρωμένου Συστήματος για την Βιοτεχνολογική Αξιοποίηση Οργανικών Αστικών Απορριμμάτων προς Παραγωγή Βιοκαυσίμων και Εδαφοβελτιωτικού

Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 2, Κεντρικό Κτήριο, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 15.04.2019
Ώρα: 15:00 - 16:00