Department Department Department Department Department Department Department

Σεμινάριο τμήματος - Prof. Sukru Talas

Ομιλητής: Sukru Talas
Ίδρυμα/Οργανισμός: Afyon Kocatepe University

Τίτλος: Introduction to Nickel Aluminides

Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1, Κεντρικό Κτήριο, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 15.04.2019
Ώρα: 16:00 - 17:00

Περίληψη

The introduction to Nickel Aluminides, the use of Nickel Aluminides in the Industry, their historical and scientific background, composites made from Nickel Aluminides, Laboratory applications