Department Department Department Department Department Department Department

Σεμινάριο τμήματος - Prof. Sukru Talas - 2nd talk

Ομιλητής: Prof. Sukru Talas
Ίδρυμα/Οργανισμός: Afyon Kocatepe University

Τίτλος: The use of Nickel Aluminides in the Industry

Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1, Κεντρικό Κτήριο, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 16.04.2019
Ώρα: 15:30 - 16:30

Περίληψη

The use of Nickel Aluminides in the Industry, their historical and scientific background, composites made from Nickel Aluminides, Laboratory applications