Department Department Department Department Department Department Department

Παρουσιάσεις φοιτητών - Βιομηχανικές Χημικές Τεχνολογίες

Ομιλητής: Δ. Σπαρτινός

Τίτλος: Παρουσιάσεις φοιτητών - Βιομηχανικές Χημικές Τεχνολογίες

Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1, Κεντρικό Κτήριο, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 20.05.2019
Ώρα: 9:00 - 19:00