Department Department Department Department Department Department Department

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ: Σεμινάριο τμήματος - Επίκ. Καθηγητής Ι. Δημακόπουλος

Ομιλητής: Ι. Δημακόπουλος
Ίδρυμα/Οργανισμός: Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Τίτλος: Σύγχρονες Εξελίξεις Υπολογιστικής Ρεολογίας και της Μηχανικής Συνθέτων Ρευστών

Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1, Κεντρικό Κτήριο, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 21.05.2019
Ώρα: 18:00 - 19:00

Αρχειο Περίληψης