Department Department Department Department Department Department Department

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών

Ομιλητής: Φοιτητές με Διπλωματική Εργασία

Τίτλος: Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών

Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1, Κεντρικό Κτήριο, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 02.07.2019
Ώρα: 9:00 - 16:00