Department Department Department Department Department Department Department

MSc Thesis Presentation (Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας) - Στυλιανός Κακαβάς

Ομιλητής: Στυλιανός Κακαβάς
Ίδρυμα/Οργανισμός: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος: Εκτίμηση εκπομπών σκόνης και η επίδραση της στην ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη.

Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1, Κεντρικό Κτήριο, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 01.07.2019
Ώρα: 17:00 - 18:00

Περίληψη

Η ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα τη σύγχρονη εποχή, γιατί έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και συνεισφέρει στη κλιματική αλλαγή. Στόχος της μελέτης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα είναι η διευκρίνηση του προβλήματος και η εφαρμογή των καταλληλότερων και πιο οικονομικών λύσεων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου συχνά χρησιμοποιούνται εκτός από μετρήσεις και μαθηματικά μοντέλα χημικής μεταφοράς. Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε το τρισδιάστατο μοντέλο PMCAMx για τη προσομοίωση συγκεντρώσεων σκόνης στην Ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα. Το PMCAMx εφαρμόστηκε τη χρονική περίοδο του Μαΐου 2008 σε όλη την Ευρώπη έτσι ώστε να γίνει μια σύγκριση μεταξύ προβλέψεων και πειραματικών αποτελεσμάτων και να εκτιμηθούν οι εκπομπές σκόνης στην Ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα. Επιπλέον, μελετήθηκαν οι επιδράσεις της σκόνης στα υπόλοιπα ανόργανα ατμοσφαιρικά σωματίδια.

Πληροφορίες για τον Ομιλητή

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση:

  • Απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, 2017
  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, 2017- τώρα