Department Department Department Department Department Department Department

Σεμινάριο προόδου Leila Abbaszadeh

Ομιλητής: Leila Abbaszadeh

Τίτλος: Σεμινάριο προόδου Leila Abbaszadeh

Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1, Κεντρικό Κτήριο, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 17.07.2019
Ώρα: 11:00 - 12:00