Department Department Department Department Department Department Department

Συνέντευξη υποψηφίων Μετ. Φοιτητών του ΔΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών"

Ομιλητής: υποψήφιοι Μετ. Φοιτητών

Τίτλος: Συνέντευξη υποψηφίων Μετ. Φοιτητών του ΔΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών"

Αίθουσα: Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης", Κτήριο Επέκτασης, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 01.10.2019
Ώρα: 10:00 - 13:00