Department Department Department Department Department Department Department

PhD Defense (Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής) - Μαρία Ζακούρα

Ομιλητής: Μαρία Ζακούρα
Ίδρυμα/Οργανισμός: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος: Ατμοσφαιρική οξύτητα και σχηματισμός σωματιδιακών νιτρικών

Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1, Κεντρικό Κτήριο, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 01.11.2019
Ώρα: 18:00 - 20:00