Department Department Department Department Department Department Department

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας

Ομιλητής: Παναγιώτης Ιωάννου

Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 2, Κεντρικό Κτήριο, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 19.11.2019
Ώρα: 11:00 - 14:00