Department Department Department Department Department Department Department

Συνεντεύξεις υπ/φίων ΠΜΣ και ΠΔΣ

Ομιλητής: Επιτροπή ΠΜΣ και ΠΔΣ

Τίτλος: συνεντεύξεις

Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 2, Κεντρικό Κτήριο, 1ος Όροφος
Ημερομηνία: 26.11.2019
Ώρα: 10:00 - 12:00