Department Department Department Department Department Department Department

Καθηγητές και Λέκτορες


Τομέας : Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Καθηγητής

Τομέας : Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Αναπληρωτής Καθηγητής
+30 2610 969523

Τομέας : Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Καθηγητής

Τομέας : Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Αναπληρωτής Καθηγητής
+30 2610 996872 / +30 2610 969581

Τομέας : Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Καθηγητής

Τομέας : Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας : Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Αναπληρωτής Καθηγητής
+30 2610 969565

Τομέας : Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας : Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Καθηγητής

Τομέας : Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Καθηγήτρια
+30 2610969585, 996324, 969562

Τομέας : Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Καθηγητής
+30 2610 969527

Τομέας : Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Καθηγητής
+30 2610 997418, 2610 969516 (Εργαστήριο)

Τομέας : Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Αναπληρωτής Καθηγητής
+30 2610 996880

Τομέας : Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Καθηγητής
+30 2610 969567

Τομέας : Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας : Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Καθηγητής
+30 2610 969-564 (Office) - 563 , -562 (Lab)

Τομέας : Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Καθηγητής
+30 2610996136 (office), +30 2610996137 (lab)

Τομέας : Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Καθηγητής

Τομέας : Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Καθηγητής
+30 2610 997398

Τομέας : Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Καθηγητής
+30 2610 969511 (Office), 969512-3 (Lab)

Τομέας : Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Καθηγητής

Τομέας : Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Καθηγητής
+30 2610 969510

Τομέας : Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Καθηγητής

Τομέας : Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Αναπληρωτής Καθηγητής
+30 2610997237

Τομέας : Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Καθηγητής
+30 2610 997640

Τομέας : Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Λέκτορας
+30 2610 997821

Τομέας : Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Λέκτορας

Τομέας : Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Καθηγητής
+30 2610 997203

Τομέας : Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Καθηγητής
+30 2610 969531