Προκήρυξη θέσης στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών Χημικής Μηχανικής"

Ημερομηνία Ανακοίνωσης
Τύπος Προκήρυξης
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ
AΡΡ33154 (Καθ.) ΑΡΡ33156 (Αναπ. Καθ.) ΑΡΡ33159 (Επίκ. Καθ. επί θητεία)
Γνωστικό Αντικείμενο

Η θέση καλύπτει ερευνητικές δραστηριότητες σ' ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:

  • Σχεδιασμός Εργοστασίων
  • Βελτιστοποίηση Διεργασιών
  • Δυναμική και ρύθμιση Διεργασιών
  • Μηχανική Μάθησης και Τεχνική Νοημοσύνη 
  • Τεχνοοικονομική και Περιβαλλοντολογική Ανάλυση
Ημερομηνία έναρξης υποβολών
Ημερομηνία λήξης υποβολών