Προκήρυξη θέσης στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Υπολογιστική Φυσικοχημεία"

Ημερομηνία Ανακοίνωσης
Τύπος Προκήρυξης
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ
ΑΡΡ33155 (Καθ.) ΑΡΡ33158 (Αναπ. Καθ.) ΑΡΡ33161 (Επίκ. Καθ. επί θητεία)
Γνωστικό Αντικείμενο

H θέση καλύπτει ερευνητικές δραστηριότητες στα παρακάτω πεδία: Υπολογιστικές μέθοδοι από πρώτες αρχές (κβαντικές), μέθοδοι θεωρίας συναρτησιοειδούς πυκνότητας, και μέθοδοι μοριακής δυναμικής από πρώτες αρχές για υπολογισμούς μοριακών και ηλεκτρονικών δομών, με στόχο (ενδεικτικά) τη μελέτη διεπιφανειών, της θερμοδυναμικής σταθερότητας, της χημικής δραστικότητας και της σχέσης δομής - ιδιοτήτων καταλυτικών, πορωδών και εν γένει λειτουργικών υλικών με στοχευμένες ιδιότητες.

Ημερομηνία έναρξης υποβολών
Ημερομηνία λήξης υποβολών