Δηλώσεις μαθημάτων για τους επί διπλώματι προπτυχιακούς φοιτητές για μαθήματα χειμερινού εξάμηνου του Ακ. Έτους 2022-2023

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Παρακαλούνται οι Επί Πτυχίω προπτυχιακοί φοιτητές να προβούν σε δηλώσεις των μαθημάτων του χειμερινού  εξάμηνο για  το ακαδ. έτος 2022-2023, μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (Ακαδημαϊκό Έργο) από την Τετάρτη  10 Μαϊου  μέχρι την Παρασκευή 19 Μαϊου 2023  .

Ο κανόνας δήλωσης είναι μέχρι  και 12 μαθήματα.

Σε περίπτωση προβλήματος αποθήκευσης της δήλωσης να επικοινωνήσουν με το itdesk@upatras.gr

Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή και δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στις εξετάσεις του Ιουνίου 2023.

 
Από τη Γραμματεία Χημικών Μηχανικών