Αιτήσεις για την Ορκωμοσία της 1ης Αυγούστου 2023 Προπτυχιακών Φοιτητών

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Οι διπλωματούχοι φοιτητές  που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προσεχή ορκωμοσία  πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)Αίτηση αποφοίτων : ΠΟ1- Αίτηση Ορκωμοσίας Διπλωματούχων

οι φοιτητές από 29/6 υποβάλλουν την αίτηση ορκωμοσίας από τον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr/

2)Αίτηση εγγραφής στο δίκτυο αποφοίτων του  Πανεπιστημίου Πατρών:

 Αίτηση Εγγραφής στο Δίκτυο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών

(για την εγγραφή στο δίκτυο αποφοίτων του τμήματος Χημικών Μηχανικών πατήστε εδώ)

3)Φωτοτυπία Ταυτότητας

4)Υπεύθυνη Δήλωση Συγγραφής Διπλωματικής: Υπεύθυνη Δήλωση Συγγραφής

5)Διπλωματική σε έντυπη και ηλεκτρονική (cd) μορφή.

6)Παράδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ) ή σε περίπτωση απώλειας/ κλοπής δήλωση υπεύθυνης δήλωσης απώλειας/κλοπής.

 

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1η  Αυγούστου 2023 στις 14:00 μ.μ. στο αμφιθέατρο  Ι-1 του Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι αιτήσεις για ορκωμοσία θα γίνουν δεκτές από  29/6 έως  έως τις 10/7/2023

ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ Ή Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Ή Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ERASMUS ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

         Οδηγίες για την Τελετή ορκωμοσίας

  • Οι τελετές αποφοίτησης θα πραγματοποιηθούν με την υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών σύμφωνα την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ κατά της πανδημίας covid 19.
  • Σύσταση για τη χρήση της προστατευτικής μάσκας σε όλους τους χώρους διεξαγωγής των τελετών, όπου παρατηρείται συνωστισμός.
  • Οι υπό ορκωμοσία απόφοιτοι/ες συμμετέχουν στην τελετή με την τήβεννο του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται τουλάχιστον μία (1) ώρα  πριν από την έναρξη  της τελετής, προκειμένου να περιενδυθούν την τήβεννο. Μετά το πέρας της τελετής, επιστρέφουν υποχρεωτικά & ενυπογράφως την τήβεννο.
  • Στις τελετές θα συμμετάσχουν οι ορκιζόμενοι/-ες, συνοδευόμενοι, από πέντε (5) το πολύ άτομα/ορκιζόμενο-η. Οι ορκιζόμενοι με τους συνοδούς τους προσέρχονται στο χώρο διεξαγωγής της τελετής μία ώρα πριν την έναρξη της τελετής και αποχωρούν σταδιακά, χωρίς να παραμένουν στους κοινόχρηστους χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός μεταξύ των τελετών ορκωμοσίας.