Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών Β ΄Τομέα 11-12 Ιουλίου 2023