Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών ΄Γ Τομέα Ιουλίου 2023