Ανάπτυξη ενέσιμων θερμοαποκρινόμενων ετερο-εμβολιασμένων συμπολυμερών για βιοεφαρμογές

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Επιβλέπων:
Πασπαράκης Γεώργιος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Βιοϋλικά (CHM_E_Γ3)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Πηνελόπη Αποστολάκη (AM: 1055975)